Alumni Back to top

External Back to top

Faculty Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Chang-Tien Lu


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Edward Fox


Lenwood Heath


John Wenskovitch


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Anuj Karpatne 


Hoda Eldardiry


Lifu Huang


Ismini Lourentzou


Ruoxi Jia


Operations Back to top

Joyce Newberry


Barbara Micale


Juanita Victoria


Our Team Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Wanawsha Shalaby


Chang-Tien Lu


Joyce Newberry


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Kaiqun Fu


Taoran Ji


Tao Yu


Patrick Butler


Nathan Self


Edward Fox


Lenwood Heath


Yao Zhang


Brian Mayer


John Wenskovitch


Yali Bian


Snehal More


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Barbara Micale


Li Tian


Boyu Lyu


Richa Sinha


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Minghan Chen


Rishu Saxena


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Sean Pili


Shane Bookhultz


Amit Naik


Subhodip Biswas


Anuj Karpatne 


Fanglan Chen


Vartan Kesiz Abnousi


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Chen Gao


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Akshita Jha


Hoda Eldardiry


Mandar Sharma


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Lifu Huang


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Raquib Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Kai-Hsiang Cheng


Chih-Fang Chen


Shailik Sarkar


Tian Shi


 Xinyue Wang


Xiaolong Li


Ismini Lourentzou


Ruoxi Jia


Adheesh Juvekar


Nishan Pokharel


Jie Bu


Sikiru Adewale 


Si Chen


Makanjuola Ogunleye


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Avi Seth


Yiran Xu


Yue Feng


Jiaying Gong


Sareh Ahmadi


Muntasir Wahed


Aneesh Jain


Mohd Sheeban Wasi


Riya Dani


Mohannad Elhamod


Yi Zeng


Sijia Wang


Yanshen Sun


Elizabeth Christman


Minqian Liu


Wei Liu


Huimin Han


Juanita Victoria


Afroze Mohammed


Research and Professional Faculty Back to top

Wanawsha Shalaby


Patrick Butler


Nathan Self


Brian Mayer


Afroze Mohammed


Students Back to top

Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Taoran Ji


Tao Yu


Yali Bian


Snehal More


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Boyu Lyu


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Rishu Saxena


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Subhodip Biswas


Shane Bookhultz


Amit Naik


Fanglan Chen


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Vartan Kesiz Abnousi


Chen Gao


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Mandar Sharma


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Raquib Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Kai-Hsiang Cheng


Chih-Fang Chen


Shailik Sarkar


Tian Shi


 Xinyue Wang


Xiaolong Li


Adheesh Juvekar


Nishan Pokharel


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Jie Bu


Sikiru Adewale 


Si Chen


Makanjuola Ogunleye


Avi Seth


Yue Feng


Yiran Xu


Riya Dani


Jiaying Gong


Sareh Ahmadi


Muntasir Wahed


Mohannad Elhamod


Yi Zeng


Aneesh Jain


Mohd Sheeban Wasi


Yanshen Sun


Elizabeth Christman


Sijia Wang


Huimin Han


Minqian Liu


Wei Liu