Alumni Back to top

External Back to top

Faculty Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Chang-Tien Lu


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Edward Fox


Lenwood Heath


John Wenskovitch


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Anuj Karpatne 


Hoda Eldardiry


Lifu Huang


Ismini Lourentzou


Ruoxi Jia


Operations Back to top

Joyce Newberry


Barbara Micale


Juanita Victoria


Our Team Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Wanawsha Shalaby


Chang-Tien Lu


Joyce Newberry


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Kaiqun Fu


Taoran Ji


Tao Yu


Patrick Butler


Nathan Self


Xiao Lin


Shuangfei Fan


Edward Fox


Lenwood Heath


Brian Mayer


John Wenskovitch


Yao Zhang


Yali Bian


You Lu


Chandan Reddy


Mark Embree


Jia-Bin Huang


Barbara Micale


Snehal More


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Li Tian


Boyu Lyu


Richa Sinha


J.T. Fry


Yuhyun Song


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Minghan Chen


Rishu Saxena


MD Momen Bhuiyan


Ashish Baghudana


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Mike Liao


Sean Pili


Subhodip Biswas


Anuj Karpatne 


Shane Bookhultz


Amit Naik


Anika Tabassum


Chidubem Arachie


Fanglan Chen


Vartan Kesiz Abnousi


Joseph Weissman


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Chen Gao


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Alyssa Herbst


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Akshita Jha


Hoda Eldardiry


Mandar Sharma


Aarathi Raghuraman


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Lifu Huang


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Raquib Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Kai-Hsiang Cheng


Chih-Fang Chen


Shailik Sarkar


Tian Shi


Ping Wang


 Xinyue Wang


Xiaolong Li


Ismini Lourentzou


Ruoxi Jia


Adheesh Juvekar


Nishan Pokharel


Jie Bu


Sikiru Adewale 


Si Chen


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Makanjuola Ogunleye


Avi Seth


Yiran Xu


Yue Feng


Jiaying Gong


Sareh Ahmadi


Riya Dani


Juanita Victoria


Afroze Mohammed


Research and Professional Faculty Back to top

Wanawsha Shalaby


Patrick Butler


Nathan Self


Brian Mayer


Afroze Mohammed


Students Back to top

Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Taoran Ji


Tao Yu


Xiao Lin


Shuangfei Fan


Yali Bian


You Lu


Snehal More


Mohammed Saleh


Ujwal Krothapalli


Boyu Lyu


J.T. Fry


Yuhyun Song


Nikhil Muralidhar


Khoa Doan


Rishu Saxena


MD Momen Bhuiyan


Ashish Baghudana


Debanjan Datta


Aman Ahuja


Jonathan Baker


Yuliang Zou


Payel Bandyopadhyay


Badour AlBahar


Mike Liao


Subhodip Biswas


Shane Bookhultz


Amit Naik


Anika Tabassum


Chidubem Arachie


Fanglan Chen


Vartan Kesiz Abnousi


Joseph Weissman


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Dhruv Sharma


Chen Gao


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Alyssa Herbst


Abdulaziz Alhamadani


Joshua Detwiler


Mandar Sharma


Aarathi Raghuraman


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Nurendra Choudhary


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Raquib Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Kai-Hsiang Cheng


Chih-Fang Chen


Shailik Sarkar


Tian Shi


Ping Wang


 Xinyue Wang


Xiaolong Li


Adheesh Juvekar


Nishan Pokharel


Jie Bu


Sikiru Adewale 


Si Chen


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Makanjuola Ogunleye


Avi Seth


Yiran Xu


Yue Feng


Riya Dani