Alumni Back to top

External Back to top

Faculty Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Chang-Tien Lu


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Edward Fox


Lenwood Heath


John Wenskovitch


Chandan Reddy


Mark Embree


Anuj Karpatne 


Hoda Eldardiry


Lifu Huang


Ismini Lourentzou


Ruoxi Jia


Chris Thomas


Danfeng (Daphne) Yao


Ming Jin


Xuan Wang


Dawei Zhou


Operations Back to top

Joyce Newberry


Barbara Micale


Juanita Victoria


Our Team Back to top

Naren Ramakrishnan


Chris North


Wanawsha Shalaby


Chang-Tien Lu


Joyce Newberry


Layne T. Watson


A. Lynn Abbott


Leanna L. House


Scotland C. Leman


Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Kaiqun Fu


Tao Yu


Patrick Butler


Nathan Self


Yao Zhang


Edward Fox


Lenwood Heath


Snehal More


Li Tian


Richa Sinha


Brian Mayer


John Wenskovitch


Chandan Reddy


Mark Embree


Barbara Micale


Minghan Chen


Aman Ahuja


Sean Pili


Shane Bookhultz


Anuj Karpatne 


Fanglan Chen


Vartan Kesiz Abnousi


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Sindu Tipirneni


Andreea Sistrunk


Jianfeng He


Abdulaziz Alhamadani


Akshita Jha


Hoda Eldardiry


Mandar Sharma


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Lifu Huang


Raquib Bin Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Shailik Sarkar


Ismini Lourentzou


Sikiru Adewale 


Si Chen


Makanjuola Ogunleye


Ruoxi Jia


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Jiaying Gong


Sareh Ahmadi


Muntasir Wahed


Aneesh Jain


Mohd Sheeban Wasi


Yi Zeng


Sijia Wang


Yanshen Sun


Minqian Liu


Wei Liu


Jhanavi Ghadia


Reza Mazloom


Eman Abdelrahman


Medha Sawhney


Surendrabikram Thapa


Zhiyang Xu


Myeongseob Ko


Franklin Liu


Satvik Chekuri


Kiet Nguyen


Vedant Shah


Xavier Pleimling


Badhan Das


Han Liu


Barry Menglong Yao


Tanmoy Sarkar Pias


Vanshaj Khattar


Wenjia Song


Ying Shen


Hoang Anh Just


Chris Thomas


Danfeng (Daphne) Yao


Padmaksha Roy


Ahmad Al-Tawaha


Ming Jin


Zain ul Abdeen


Lanxiao Huang


Xuan Wang


Bilgehan Sel


Dawei Zhou


Haohui Wang


Wyatt Sweat


Feiyang Kang


Daniel Hajialigol


Tianjiao Yu


Jiayue Lin


Syuan-Ying Wu


Sha Li


Adheesh Juvekar


Longfeng Wu


Chris Grubb


Ting-Chih Chen


Xiaona Zhou


Ahmed Aredah


Nikhil Abhyankar


Alvi Md Ishmam


Chiawei Tang


Tuo Wang


Jared Clark


Xuxin Tang


Priya Pitre


Jiahao Xu


Linhan Wang


Juanita Victoria


Afroze Mohammed


Research and Professional Faculty Back to top

Wanawsha Shalaby


Patrick Butler


Nathan Self


Brian Mayer


Afroze Mohammed


Students Back to top

Ting Hua


Wei Wang


Lei Zhang


Tao Yu


Snehal More


Aman Ahuja


Shane Bookhultz


Fanglan Chen


Ming Zhu


Shuo Lei


Lulwah AlKulaib


Sindu Tipirneni


Andreea Sistrunk


Vartan Kesiz Abnousi


Jianfeng He


Abdulaziz Alhamadani


Mandar Sharma


Hongjie Chen


Mia Taylor


Ola Karajeh


Afrina Tabassum


Shengzhe Xu


Bipasha Banerjee


Kylie Davidson


Jingyi Zhang


Yoonjin Kim


Arka Daw


Bill Ingram


Raquib Bin Yousuf


Jesse Harden


Brian Keith


Shailik Sarkar


M. Maruf


Shuaicheng Zhang


Sikiru Adewale 


Si Chen


Makanjuola Ogunleye


Jiaying Gong


Sareh Ahmadi


Muntasir Wahed


Yi Zeng


Aneesh Jain


Mohd Sheeban Wasi


Sijia Wang


Yanshen Sun


Minqian Liu


Wei Liu


Jhanavi Ghadia


Surendrabikram Thapa


Zhiyang Xu


Myeongseob Ko


Reza Mazloom


Eman Abdelrahman


Medha Sawhney


Franklin Liu


Satvik Chekuri


Xavier Pleimling


Kiet Nguyen


Vedant Shah


Badhan Das


Han Liu


Ying Shen


Barry Menglong Yao


Hoang Anh Just


Tanmoy Sarkar Pias


Vanshaj Khattar


Wenjia Song


Padmaksha Roy


Ahmad Al-Tawaha


Zain ul Abdeen


Lanxiao Huang


Bilgehan Sel


Haohui Wang


Wyatt Sweat


Feiyang Kang


Daniel Hajialigol


Tianjiao Yu


Jiayue Lin


Syuan-Ying Wu


Sha Li


Adheesh Juvekar


Longfeng Wu


Chris Grubb


Chiawei Tang


Ting-Chih Chen


Xiaona Zhou


Ahmed Aredah


Nikhil Abhyankar


Tuo Wang


Jared Clark


Priya Pitre


Jiahao Xu


Linhan Wang


Xuxin Tang