Nikhil Muralidhar, Sathappan Muthiah, Ratnesh Sharma, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, (pp 543-552), 02/2020
Citatations: BibTeX

Lei Zhang, Liang Zhao, Xuchao Zhang
In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, (pp 1554-1562), 01/2019
Citatations: BibTeX

Xuchao Zhang, Zhiqian Chen, Liang Zhao, Arnold Boediardjo
In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, (pp 1688-1693), 01/2018
Citatations: BibTeX

Xuchao Zhang, Liang Zhao, Zhiqian Chen, Arnold Boediardjo, Jing Dai
In Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, (pp 1590-1599), 01/2018
Citatations: BibTeX

Zhiqian Chen, Weisheng Zhong, Arnold Boediardjo, Chang-Tien Lu
In Proceedings of the IEEE IEEE International Conference on Big Data, (pp ), 12/2016
Citatations: BibTeX

Yaser Keneshloo, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE IEEE International Conference on Big Data, (pp ), 12/2016
Citatations: BibTeX

Liang Zhao, Feng Chen, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
In Proceedings of the IEEE IEEE International Conference on Big Data, (pp ), 12/2015
Citatations: BibTeX